May 11 – 13, 2022
Europe/Istanbul timezone

Çalışma Grubu Toplantıları / Focus Group Meetups

BAŞARIM 2022 Çalışma Grubu Toplantıları

BAŞARIM 2022’de benzer alanlarda çalışan araştırmacılar ve uygulayıcıların Yüksek Başarımlı Hesaplama'da (YBH/HPC) karşılaştıkları zorlukları ve üretilen çözümleri tartışmaları için “Çalışma Grubu Toplantıları” düzenlenecektir. Çalışma grubu toplantılarının temel amacı; araştırmacıları ve uygulayıcıları, deneyimlerini ve perspektiflerini paylaşmak amacıyla bir araya getirmektir. Belirli özel bir araştırma alanına yönelik Çalışma Grubu Toplantısı düzenlemek için iki tür öneri formu oluşturulabilirsiniz:

1. Belirli bir alanda araştırmalara ve endüstriyel iş birliklerine katılımcıları dahil eden tartışma oturumları.

Öneriniz kabul edilirse, kısa sunumlarla başlayan bir program ve devamında bir tartışma oturumu/paneli düzenleyebileceksiniz. Kısa sunumlar konferans bildirilerine dahil edilmeyecektir.

2. YBH/HPC ve uygulamalarına ilişkin eğitim oturumları.

 

12-13 Mayıs 2022'de düzenlenecek olan “Çalışma Grubu Toplantıları” 2-4 saat sürecek olup (bir veya iki oturum) çevrim içi (ve/veya fiziksel) gerçekleştirilecektir.
Akademi ve endüstriden “Çalışma Grubu Toplantısı” önerilerinizi bekliyoruz.

 Gönderi Formatı: Çalışma grubu öneri formu, en az 200 kelimelik bir özet ile başlayan ve özetten hemen sonra ayrıntılı açıklamayı içeren ve 1-2 sayfadan oluşan tek bir PDF dosyası şeklinde gönderilmelidir.

 • Çalışma grubunun türü (tartışma veya eğitim oturumu),
 • Çalışma grubunun başlığı,
 • Çalışma grubunun dili (Türkçe/İngilizce/Karma),
 • 200'den fazla kelimeden oluşan bir özet,
 • Üç anahtar kelime.
  • Anahtar kelime örnekleri: YBH/HPC eğitimi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, hesaplamalı fizik, hesaplamalı kimya, hesaplamalı biyoloji, kuantum hesaplama, ölçeklenebilir makine öğrenimi, yapay zekâ ve veri bilimi, blok zinciri teknolojileri, yeşil YBH/HPC, YBH/HPC kaynak yönetimi, yüksek performanslı şifreleme.
 • Çalışma grubunun aşağıdaki hususları netleştiren ayrıntılı açıklaması:
  • Çalışma grubunun yapısı nedir?
  • Önerilen konu neden YBH/HPC’ye ilişkin bir sorunu ifade eder?
  • Önerilen çalışma grubu konusunun günümüzde neden tartışılması gerekiyor?
  • Çalışma grubunun araştırmacılar ve endüstri arasında iş birliklerini yönlendirme açısından potansiyeli nedir?
  • Çalışma grubunun katılımcıları kimlerden oluşabilir? (En az 3-4 katılımcının yer aldığı potansiyel katılımcıların kısa bir listesi)

Çalışma grubu öneri formunun gönderilmesi: Çalışma grubu önerilerinizi basarim2022@basarim.org.tr adresine iletilebilirsiniz. Öneri formları uzmanlardan oluşan bir komite tarafından incelenecektir. Örtüşen başvuruların sayısı ve niteliğine bağlı olarak, birden fazla grup tarafından ortaklaşa tek bir çalışma grubu düzenlenmesi önerebilir.

Önemli Son Tarihler:

 • Çalışma grubu öneri formunun gönderimi: 15 Şubat 2022
 • Çalışma grubu önerilerinin kabulüne ilişkin bildirim: 25 Şubat 2022
 • Kesinleşmiş çalışma grubu programı: 30 Nisan 2022
 • Çalışma grubu toplantı tarihi: 12-13 Mayıs 2022

Kayıt: Tüm çalışma grubu organizatörleri/moderatörleri ve katılımcıların ana konferans için kayıt olması gerekmektedir.

 


BAŞARIM 2022 Focus Group Meetups

Context: Focus group meetups in BAŞARIM 2022 will be a chance for the practitioners and researchers working in the same subfield to discuss their HPC challenges and solutions. The main goal of a meetup is to gather researchers and practitioners to disseminate their experiences, perspectives. We expect two types of meetup proposals: 

 1. Discussion sessions which engage the participants in further research and industrial collaborations in a specific field. If your proposal is accepted you will organize a program starting with short presentations (which will not be included in the conference proceedings) and a discussion session/panel. 

 2. Tutorial sessions on HPC and its applications. 

Each focus group meetup will be a 2–4-hour (one or two sessions), virtual (and/or physical) activity, and will take place on May 12-13, 2022. We are expecting focus group proposals from academia and industry. 

Submission Format: The proposal must be a single, one to two pages PDF file starting with an abstract of no more than 200 words following a detailed description. It must contain 

 • The type of the meetup (discussion or tutorial), 

 • The title of the meetup, 

 • The language of the meetup (Turkish/English/Hybrid), 

 • An abstract having more than 200 words, 

 • Three keywords (here are some suggestions): 

  • HPC education, Computational fluid dynamics, Computational physics, Computational chemistry, Computational biology, Quantum computing, Scalable machine learning, artificial intelligence, and data science, Blockchain technologies, Green HPC, HPC resource management, High-performance cryptography

 • A detailed description of the meetup which clarifies the following points:  

  • What is the structure of the meetup?

  • Why this is an HPC-related issue?

  • Why does this need to be discussed now?

  • The potential of the meetup in terms of driving potential collaborations among the researchers and industry.

  • Who is the expected audience? (along with a brief list of potential attendees, having 3-4 entities). 

Where to Submit: Focus group proposals will be submitted to basarim2022@basarim.org.tr and they will be reviewed by a committee of experts. Based on the number and the quality of overlapping submissions, we may suggest a single focus group jointly organized by multiple groups.  

 

Important Deadlines 

 • Focus group proposal: February 15, 2022 

 • Notification of acceptance of focus group proposals: February 25, 2022 

 • The finalized meetup program: April 30, 2022 

 • Meetup day: May 12-13, 2022