May 11 – 13, 2022
Europe/Istanbul timezone

Bildiriler / Submissions

Konferansta sunulmak üzere hakem heyeti üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrası seçilecek olan bildiriler*, BAŞARIM 2022 Konferans Bildirileri Kitabında yalnızca elektronik olarak yayınlanacaktır. Bildirilerin en fazla 8 sayfa (tabloar, şekiller, referanslar dahil olmak üzere) ve iki sütunlu IEEE formatında olması beklenmektedir. Bildiriler için önerilen ana dil Türkçe olmakla birlikte; İngilizce bildiriler de kabul edilecektir.

Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilecek en iyi bildirilerin güncellenmiş ve genişletilmiş hali SCI indeksinde yer alan Concurrency and Computation: Practice and Experience (CCPE) (Etki Faktörü: 1.536) dergisinde özel BAŞARIM 2022 sayısında basılmaya davet edilecektir. BAŞARIM 2022 özel makale serisine yayın gönderebilmek için BAŞARIM 2022'ye bildiri göndermiş olma ve konferansta sunum yapmış olma şartı aranacaktır.

Ülkemizde doktora ve yüksek lisans yapan yabancı birçok öğrencinin de konferansa katılımını sağlamak için konferans Türkçe ve İngilizce oturumlardan oluşacaktır. Aynı şekilde hem Türkçe hem de İngilizde bildiri kabul edilecektir. BAŞARIM 2022 özel makale serisi İngilizce yayınlanacaktır. BAŞARIM 2022'ye Türkçe bildiri gönderip, dergi için İngilizce makale gönderebilirsiniz.

Bildiri göndermek için bildiri yönetim sistemine kayıt yaptırmanız gereklidir. Easy Chair bildiri yönetim sistemi için tıklayınız. Easy Chair dışında gönderilen bildiriler işleme alınmayacaktır.

*Bildiri sunumları çevrimiçi veya yüzyüze katılımla yapılabilir.


Proceedings** that will be presented at the conference will be electronically published at BAŞARIM 2022 Conference Proceeding Book. Proceedings are expected to be 8 pages maximum (including all the tables, figures, references, appendix etc.) and must be submitted in two-column IEEE format. Although the primary language recommended for the papers is Turkish, submissions in English will also be accepted.

Authors of best papers accepted at BAŞARIM 2022 will be invited to submit extended and updated versions of their work for Special Issue of Concurrency and Computation: Practice and Experience (Impact Factor: 1.536). For eligibility to submit a paper to the special journal issue, authors must have submitted a paper to BAŞARIM 2022 and made a presentation at BAŞARIM 2022.

To increase participation from foreign students who are doing their Ph.D. and MS studies in Turkey, the conference will offer both Turkish and English sessions. Journal publications will be in English. However, one can submit a proceeding in Turkish to BAŞARIM 2022 conference and then have an extended version in English for journal publication.

For proceeding submissions, please create an account on Easy Chair. For proceeding management on Easy Chair, follow this link. Submissions via email or any source other than Easy Chair will not be evaluated.

**Paper presentations can be made online in Zoom format or with face-to-face participation.