May 15 – 17, 2024
ODTÜ KKM
Europe/Istanbul timezone

BAŞARIM2024 Kitapçığı'nı sayfanın alt bölümünden indirebilirsiniz.


8. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı

 

Günümüzde yeniliğin ve dijital dönüşümün olduğu her yerde izlerini gördüğümüz Yüksek Başarımlı Hesaplama ile ulusal ölçekte yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak, geliştirmek, deneyimleri aktarmak ve bu teknolojiyi kullanan paydaşları bir araya getirmek amacıyla sürdürülmekte olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı’nın sekizincisi BAŞARIM 2024 başlığı altında düzenlenecektir. Konferans TÜBİTAK ULAKBİM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi UHeM, Bilkent Üniversitesi iş birliği ve EuroCC2@Türkiye projesinin desteği ile Mayıs 2024'te,  yüz yüze formatta Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKM salonlarında gerçekleştirilecektir. 

BAŞARIM 2024 hakemli bir konferans olup, gönderilen bildiriler Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilmektedir. 

BAŞARIM Konferansları Serisi: basarim.org.tr 
 


You can download the BASARIM2024 Booklet from the bottom of the page.


8th High-Performance Computing Conference

 

With the objective of sharing and evaluating scientific research, experience, studies, and results related to high-performance computing at a national-level scientific event, BAŞARIM 2024 - 8th High-Performance Computing Conference will be held in face-to-face participation in CCC of Middle East Technical University in May 2024 with the cooperation of TÜBİTAK ULAKBİM, Middle East Technical University, Sabancı University, Istanbul Technical University UHeM, Bilkent University and the support of the EuroCC2@Turkey project. 

BAŞARIM 2024 is a peer-reviewed conference, and submitted papers are evaluated by the Program Committee. 

BAŞARIM Conference Series: basarim.org.tr 

 

 TÜBİTAK   TÜBİTAK BİDEB 2223-B Programı tarafından desteklenmektedir.
 Supported by TÜBİTAK BİDEB 2223-B Program. 

 

Starts
Ends
Europe/Istanbul
ODTÜ KKM
Go to map