May 11 – 13, 2022
Europe/Istanbul timezone

Kayıt Formu/Registration Form

Kayıt İşlemleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Tüm bildiri veya poster sunumu yapacak, çalışma grubu toplantılarına, 5 dakikalık tez yarışmasına ve computhon etkinliklerine katılacak araştırmacıların konferans kaydı yaptırması gereklidir. 

 • Her bildiri için en az bir tam katılım kaydı gereklidir.  

 • Kayıt ücretine tüm oturumlara erişim, bildiri özetleri ve metin yayınlarının konferansımızla iş birliği yapan dergilerde makale formatında yayınlanması dahildir.   

 • Çevrim içi sadece izleyici olarak katılım ücretsizdir.

 • Konferans sırasında nakit ücret ödemesi alınmayacaktır.

 • Kayıt ücretleri iade edilmeyecektir.

 • Ulaşım ve konaklama bedelleri kayıt ücretine dahil değildir.

 • Kayıt işlemleri çevrim içi yapılacaktır.

BAŞARIM 2022 konferası kayıtları Indico uygulaması üzerinden gerçekleşmektedir. İlk olarak aşağıdaki bağlantıdan Indico kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir.

Katılım Ücreti Hakkında Bilmeniz Gerekenler 

BAŞARIM 2022 konferansı katılımcılar için ücretlidir. Konferans kayıt ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Katılım Formatı

Pozisyon

Kayıt Ücreti  Katılım Türü (KT)
Katkı Veren* Akademik/Doktora Sonrası Araştırmacı   50 TL  KT1
  Kamu/Özel Sektör Çalışanı  50 TL  KT2
  Öğrenci- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora  Ücretsiz  KT3
Çevrimiçi Dinleyici Katılımı Akademik/Doktora Sonrası Araştırmacı   Ücretsiz  KT4
  Kamu/Özel Sektör Çalışanı  Ücretsiz  KT5
  Öğrenci- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora  Ücretsiz  KT6
Yüz Yüze Dinleyici Katılımı Akademik/Doktora Sonrası Araştırmacı   50 TL  KT7
  Kamu/Özel Sektör Çalışanı  50 TL  KT8
  Öğrenci- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora  Ücretsiz  KT9

*Katkı Veren: Konferansa katılım türü aşağıdakilerden birisi veya birkaçı olabilir. Sunumlar çevrimiçi veya sınırlı sayıda yüz yüze katılımla yapılabilir.

NOT: Üniversitesi dışında bir kuruluş adına katılanlar için öğrenci kaydı indirimi geçerli değildir.

Konferans kayıt ücreti web sayfası üzerinden sadece kredi kartı aracılığı ile ödenebilir. Ödeme ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kredi kartı ile ödeme sayfası Sabancı Üniversitesine ait web sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir: 
 • İlgili kredi kartı ödeme sayfasına kayıt formunun bulunduğu sayfadan yönlendirme yapılacaktır.
 • Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra size verilen referans numarasını kayıt formunda yer alan "Ödeme Referans Numarası" alanına girmeniz beklenmektedir. 
 • Ücretsiz kayıt (geç kayıt öncesi öğrenci kaydı) durumunda "Ödeme Referans Numarası" alanına "0" değerinin girilmesi yeterlidir. 
 • Öğrenciler için "Öğrenci Belgesi" alanına e-Devlet'ten alınan öğrenci belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. 

Kayıt formu için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bağlantı açılmadığı durumda aşağıdaki adresten kayıt işleminizi başlatabilirsiniz.

https://indico.truba.gov.tr/event/50/registrations/54/

 

Konferansa katıldığınız için teşekkür ederiz.

 

BAŞARIM 2022 Düzenleme Komitesi


Registration Policy and Payment Information

 • Researchers and students who will attend focus group meetups, 5 Minute Thesis Presentation, and Computhon are required to register for the conference.

 • Even if the author is a student, at least one author of the accepted paper must register as full participation.

 • The registration fee covers access to all sessions, online abstract book, and publications of proceedings in the special issue of the journal.

 • There will be no attendance fees for online participants as listeners.

 • Payment in cash will not be allowed during the conference.

 • Registration fees are non-refundable.

 • The registration fee does not cover transportation and accommodation expenses.

 • Participants must complete the registration process entirely online.

The Indico application is used to register for the BAŞARIM 2022 conference. To begin, go to the URL below and create an Indico user account.

Here's what you need to know about the participation fee 

Conference registration fees are listed in the table below:

Participation Format Position Registration Fee  Participation Type (PT)
Contributor** Faculty Member/PostDoctoral Scholar  50 TL PT1
  Public/Private Sector Representatives  50 TL PT2
  Student - BSc/MSc/PhD  Free-of-charge  PT3
Participation as an online listener Faculty Member/PostDoctoral Scholar  Free-of-charge  PT4
  Public/Private Sector Representatives  Free-of-charge  PT5
  Student - BSc/MSc/PhD  Free-of-charge  PT6
Participation as face-to-face listener  Faculty Member/PostDoctoral Scholar  50 TL PT7
  Public/Private Sector Representatives  50 TL PT8
  Student - BSc/MSc/PhD  Free-of-charge  PT9

**Contributor: The type of participation in the conference can be one or more of the following. Presentations can be made online in Zoom format or with limited face-to-face participation.

NOTE: The student registration discount is not valid for those joining on behalf of an organization other than the University.

Conference registration fees can only be paid through a credit card on the website. Payment details are given below.

 • Payments will be transferred through an account defined by Sabancı University.
 • You will be directed to the credit card payment page through the registration form.
 • After transferring your conference fee, you will be given a "Reference Number". You are expected to enter this number in the "Payment Reference Number" field on the registration form. 
 • Students should enter "0" in the "Payment Reference Number Field" on the registration form for the free registration period.
 • The students must upload the Student Certificates taken from the e-government system to the student certificate field. 
 • Please use the below link for registration.

 

We would like to thank you for attending BAŞARIM 2022.

BAŞARIM 2022 Organizing Committee