May 11 – 13, 2022
Europe/Istanbul timezone

Düzenleme Komitesi / Organizing Committee

Düzenleme Komitesi

Bekir Bediz (Sabancı Üniversitesi)
Ahmet Demirelli (Sabancı Üniversitesi)
Merve Demirtaş  (TÜBİTAK ULAKBİM)
Özcan Dülger (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Mehmet Karaca (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Pınar Karagöz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Kamer Kaya (Sabancı Üniversitesi)
Murat Manguoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Öznur Taştan (Sabancı Üniversitesi)
Hande Toffoli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Özlem Sarı (TÜBİTAK ULAKBİM)
Sevil Sarıkurt (TÜBİTAK ULAKBİM)
Aras Saygın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Cevat Şener (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Nilay Sezer Uzol (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Onur Varol (Sabancı Üniversitesi)
Hüsnü Yenigün (Sabancı Üniversitesi)
Sinan Kaan Yerli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

 

Yerel Organizasyon Komitesi

Amro Alabsi Aljundi  (Sabancı Üniversitesi)
Başak Amasya (Sabancı Üniversitesi)
Kaya Gökalp    (Sabancı Üniversitesi)
Şeyma Selcan Mağara  (Sabancı Üniversitesi)
Arda Şener  (Sabancı Üniversitesi)
Fatih Taşyaran  (Sabancı Üniversitesi)
Ahmet Yazıcı  (Sabancı Üniversitesi)
Ceren Yıldırım (Sabancı Üniversitesi)