May 11 – 13, 2022
Europe/Istanbul timezone

Önemli Tarihler / Important Dates

BAŞARIM 2022 YBH Konferansı/BAŞARIM 2022 HPC Conference

Bildiri gönderimi için son tarih Deadline for paper submission 08.03.2022
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması Author notification 08.04.2022*
Basıma hazır bildiri gönderimi Ready-to-print final submission 22.04.2022

*11 Nisan tarihinden itibaren bildiri değerlendirme sonuçları konusunda geri dönüş sağlanacaktır.

BAŞARIM 2022 Çalışma Grubu Toplantıları/BAŞARIM 2022 Focus Group Meetups

Çalışma grubu öneri formunun gönderimi için son tarih Deadline for focus group proposal   15.02.2022
Çalışma grubu önerilerinin kabulüne ilişkin bildirim Notification of acceptence of focus group proposals   25.02.2022
Kesinleşmiş çalışma grubu programı The finalized meetup program   30.04.2022
Çalışma grubu toplantı tarihi Meetup day  12.05.2022-13.05.2022