May 11 – 13, 2022
Europe/Istanbul timezone

Konular / Topics

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Grafik İşlemci Birimi (GPU) tabanlı, Koşut (Paralel), Grid, Bulut, Küme, vb. sistemler ile Yüksek Başarım elde etmeye yönelik olarak çalışan, aşağıdaki konularla sınırlı kalmaksızın herkesi katılmaya davet ediyoruz;

 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Uygulamaları
 • Endüstri Uygulamaları
 • Makine öğrenimi için Yüksek Başarım
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Koşut Algoritmalar ve Yaklaşımlar
 • İletişim Sistemleri ve Ara Katmanları
 • Modern Paralel Bilgisayar Donanımları ve Ağları
 • Dağıtık Sistemler
 • Derleyiciler, Kütüphaneler ve Araçlar
 • İş Düzenleyicileri
 • Yüksek Başarımlı Görüntüleme ve Grafik
 • Görüntü İşleme, Bilgisayarlı Görü
 • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
 • Başarım Modelleme
 • Güvenilirlik ve Hataya Dayanıklılık
 • Kaynak Yönetimi
 • Veri Merkezleri ve Yeşil Hesaplama
 • Bulut Hesaplamaları
 • Blokzinciri Uygulamaları

 


 

We welcome participation from all who are interested in achieving high performance through the usage of multicores, multiprocessors, GPU-based, parallel, grid, cloud and cluster, etc. Interest areas include but not limited to the followings:

 • Computational Science and Engineering Applications
 • Industrial Applications
 • High Performance Computing for Machine Learning
 • Big Data Applications
 • Parallel Algorithms and Approaches
 • Operating Systems and Middlewares
 • Modern Parallel Architectures and Networks
 • Distributed Systems
 • Compilers, Libraries and Tools
 • Job Scheduling
 • High Performance Visualization and Graphics
 • Image Processing, Computer Vision
 • Optimizations, Efficiency and Performance Measurements
 • Performance Modeling
 • Reliability and Resilience
 • Resource Management
 • Data Centers and Green Computing
 • Cloud Computing
 • Blockchain Applications