November 26, 2022
Zoom
Europe/Istanbul timezone

TÜBİTAK ULAKBİM, Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROMER) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Nesne Tespiti Probleminde Güncel İlerlemeler başlıklı çalıştayda aşağıda belirtilen konularda eğitim ve uygulamalar gerçekleştirilecektir:

  • Küçük Nesne Tespiti için Dilimleme Temelli İnce Ayarlama ve Çıkarsama ve Derin Öğrenme Eğitiminde Sentetik Veri Kullanımı

  • Sıfır/az örnekle Öğrenme ve Videolarda Verimli Nesne Tespiti

  • Açık Küme Tanıma için Derin Sinir Ağı Sınıflandırıcıları

  • Öz-Denetimli Öznitelikler Yardımıyla Videolarda Denetimsiz Nesne Keşfi

  • Nesne Tespitinde Performans Ölçüm yöntemleri

  • Nesne Tespitinde ve Görsel Tanımada Dengesizlik Problemler
     

Çalıştaya ilişkin sunumlara detaylı programdan erişim sağlayabilirsiniz.


Konuşmacılar:

Prof. Dr. Alptekin Temizel (Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde tamamlamış (1999), Doktora derecesini ise  Centre of Vision, Speech and Signal Processing, University of Surrey’den almıştır (2006).  Enformatik Enstitüsü’nde GPU Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Derin Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü Araştırma grubunun baş araştırmacısı olasının yanı sıra NVIDIA Derin Öğrenme Enstitüsü (DLI) Sertifikalı Eğitmen ve DLI Üniversite Elçisidir. 2014 ve 2015 yaz aylarında Microsoft MLDC-Lizbon'da, 2016-2017 yıllarında University of Birmingham’da ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Başlıca araştırma alanları video gözetimi, bilgisayarla görme, makine öğrenimi, derin öğrenme ve GPU hesaplamadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gökberk Cinbiş (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Ramazan Gökberk Cinbiş, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi'nden lisans ve 2010 yılında ABD'de Boston Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerini aldı. 2010-2014 yılları arasında INRIA Grenoble, Fransa'da LEAR ekibinde doktora öğrencisi olarak görev aldı ve 2014 yılında Universite de Grenoble'dan bilgisayar bilimleri doktora derecesi aldı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Araştırma alanları içerisinde eksik denetimli derin öğrenme, meta makine öğrenmesi, bilgisayarlı görme - doğal dil entegrasyonu, ve geniş ölçekli öğrenme problemleri yer almaktadır.

Prof. Dr. Hakan Çevikalp (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi): Hakan Çevikalp doktora derecesi 2005 yılında Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nden almıştır. Doktora sonrası 2017 yılında Inria Rhone Alpes bünyesinde bulunan LEAR takımında, 2018 yılında ise Rowan Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Dr. Çevikalp şu anda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tam zamanlı profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında örüntü tanıma, sinir ağları, görüntü ve sinyal işleme, optimizasyon ve bilgisayarla görme bulunmaktadır.

Dr. Nermin Samet (IMAGINE Araştırma Grubu ENPC ParisTech): Nermin Samet, École des Ponts (ENPC) ParisTech, IMAGINE Araştırma Grubu'nda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. IMAGINE araştırma grubuna katılmadan önce, doktora derecesini Emre Akbaş gözetiminde 2021 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden elde etti. Master ve lisans derecelerini ise Bilgisayar Mühendisliğinde sırasıyla Bilkent ve Hacettepe Üniversitesinden aldı. Başlıca araştırma ilgi alanları arasında imgelerde ve videolarda 2B/3B nesne tespiti ve nesne keşfi, aynı zamanda 2B ve 3B insan pozisyon kestirimi yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Akbaş (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Dr. Emre Akbaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden, doktora derecesini ise İllinois (Urbana-Champaign) Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden aldı. ODTÜ’de göreve başlamadan önce Kaliforniya Üniversitesi Beyin Bilimleri Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Akbaş’ın bilgisayar görüsü ve yapay öğrenme konularındaki araştırmaları nesne tespiti ve insan poz kestirimi problemlerine yoğunlaşmaktadır.

Doç. Dr. Sinan Kalkan (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Sinan Kalkan, lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden aldıktan sonra, doktora eğitimini Almanya - Göttingen Üniversitesinde tamamlamıştır. Bir süre Göttingen Üniversitesinde ve ODTÜ'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne öğretim üyesi olarak katılmıştır. Bilgisayarlı görü ve yapay öğrenme konularında çalışmaktadır.


NOT: 

* Katılımcılara çalıştay sonunda herhangi bir katılım belgesi veya sertifika verilmeyecektir.


EuroCC ve TRUBA Sosyal Medya Linkleri

Twitter:

https://twitter.com/EuroCC_Turkey

https://twitter.com/TrubaUlakbim

LinkedIN:

https://www.linkedin.com/company/eurocc-turkey

https://www.linkedin.com/company/truba

Starts
Ends
Europe/Istanbul
Zoom