Çalıştay videolarına aşağıda yer alan Youtube linkinden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UC-qaWnbbTl6OPiPasUf4t8w/playlists

Çalıştay sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklar ve de iletişim amacıyla 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde aktif olacak şekilde Slack kanalı oluşturulmuştur. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://join.slack.com/t/euroccturkiyecadd2021/shared_invite/zt-poqfluvr-l3HN3oXtJsnCYMuold1hjg

___________________________________________________________________________________________

EuroCC-Türkiye Projesi akademi-sanayi iş birliğinin desteklenmesi ile sanayide Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) kullanımının teşvik edilmesini amaçlayan bir projedir.

Yüksek Başarımlı Hesaplama ile hesaplamalı bilimler alanlarında mevcut yetkinliklerin geliştirilmesi ile akademi-sanayi iş birliği ve koordinasyonun sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda ülkemizde yenilikçi ve rasyonel ilaç araştırma ve geliştirme konularına YBH teknolojilerine olan farkındalığı arttırmak için 5-6 Mayıs 2021 tarihleri arasında “İlaç Tasarımında Yüksek Başarımlı Hesaplama Teknolojileri” çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Sanal Tarama

  • Yapay Zeka Tabanlı Yaklaşımlar

Hedef Tabanlı İlaç Tasarımı  

  • Moleküler Dinamik Simülasyonları
  • Moleküler Yanaştırma (Kenetleme)
  • Homoloji Modelleme

Ligand Tabanlı İlaç Tasarımı

  • QSAR (Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri)
  • Farmakofor Analizi

Çalıştay, bilgisayar destekli ilaç tasarımı konusunda akademi ve sektörün önde gelen isimlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı konuşmaları içerecektir. Ayrıca ülkemizin bu konudaki araştırma potansiyelini, Ar-Ge altyapısının mevcut durumunu ve ilaç tasarımının Türkiye'de nasıl etkinleştirilebileceği gibi konuların değerlendirilmesine imkân sunan bir tartışma platformu da oluşturulacaktır.

Starts
Ends
Europe/Istanbul