EuroCC@Türkiye BlokZincir

Europe/Istanbul
Zoom

Zoom

Zoom bağlantı linki sadece etkinliğe kayıt olan katılımcılara (kayıt sırasında beyan edilen e-posta adresine) gönderilecektir.
Description

Blokzincir, merkezi olmayan doğasıyla bilişim teknolosine farklı bir bakış açısı getirmekte ve daha demokratik, bireyleri finans, eğitim, sağlık gibi alanlarda daha önemli birer aktör haline getiren uygulamaları ve yeni fikirlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu okulda bu teknolojinin tarihinden başlayıp, önemli kavramları ve alt alanları incelemeye çalışacağız. Okulda işlenecek konular:

 • Blokzincir 1.0
 • İleri Seviye Uzlaşı Protokolleri
 • Kriptografi Temelleri ve Kripto Paralar
 • Blokzincir Sistemlerinde Mahremiyet
 • Ethereum ve Akıllı Kontratlar
 • Web 3.0 ve Metaverse

Okulun son gün öğleden sonra gerçekleştirilecek bir panel ile sonlanacaktır. Dr. Filiz Dağ'ın moderatörlüğünü yapacağı panele Selma Karaduman, Levent Erarslan, Uğur Kafadar ve Erdal Uzunoğlu konuşmacı olarak katılacaklardır. 

Okula ilişkin sunum ve materyallere detaylı programdan ulaşabilirsiniz.

EuroCC ve TRUBA Twitter Adresleri:

https://twitter.com/EuroCC_Turkey

https://twitter.com/TrubaUlakbim

LinkedIN:

https://www.linkedin.com/company/eurocc-turkey

https://www.linkedin.com/company/truba

 

                             

İletişim
  • 1
   Blokzincir 1.0

   Bu ders akıllı kontratlar öncesi Blokzincir konusuna giriş niteliğinde olup, aşağıdaki konulardan bahsedilecektir: (1) Blokzincirin temelleri ve kısa tarihçesi, (2) Blokzincir nasıl çalışır? (3) Proof-of-work, ve (4) Diğer uzlaşı algoritmaları.

   Speaker: Dr Pelin Angın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  • 2
   İleri Seviye Uzlaşı Protokolleri

   Blokzincirinde her kullanıcı ilgili defterin bir kopyasını tutmakta ve ağ üzerinden paylaşılan işlemleri üzerinde mutabık kalınan dağıtık bir protokol üzerinden bloklar halinde deftere eklemektedir. Bahsi geçen protokol ‘uzlaşı protokolü’ şeklinde adlandırılıp blokzincirin, performansını ve güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli bileşenlerinden biridir. Bu konu başlığı altında blokları üretecek liderlerin seçiminde ya da liderler tarafından üretilmiş blokların onaylanmasında kullanılan yöntemler baz alınarak belirlenen çekiliş tabanlı, oylama tabanlı ve her ikisinin harmanlandığı hibrit başlıkları altında blokzincirinde kullanılan uzlaşı mekanizmaları irdelenecektir.

   Speaker: Dr Murat Osmanoğlu (Ankara Üniversitesi)
  • 3
   Kriptografi Temelleri ve Kripto Paralar

   Ders Blokzincirinin kriptografi temelleri ile başlayacak, kripto paraların evrimi ve kullanımı hakkında bazı temel bilgiler verilecektir. Daha sonra token'lar ve Token Ekonomisi üzerine yoğunlaşılacak ve bu yapıların ekonomik modellerine dair bazı örnekler verilecektir.

   Speaker: Dr Enis Karaarslan (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
  • 4
   Blokzincir Sistemlerinde Mahremiyet

   Bu derste blokzincir sistemlerindeki mahremiyet problemleri ve bu problemler için sıfır bilgi ispatı, güvenli çok partili hesaplama, kör imza ve halka imza gibi kriptografik teknikler kullanılarak geliştirilmiş çözümler tartışılacaktır. İlgili mahremiyet problemleri ve çözümleri kimlik mahremiyeti, işlem mahremiyeti, uzlaşı mahremiyeti ve akıllı kontrat mahremiyeti olmak üzere 4 kategori altında analiz edilecektir.

   Speaker: Dr Murat Osmanoğlu (Akdeniz Üniversitesi)
  • 5
   Ethereum ve Akıllı Kontratlar

   Bu derste Ethereum ve akıllı kontrat yapıları anlatılacaktır ve örnek Solidity kontrat kodları üzerinden geçilerek pratik yapılacaktır.

   Speaker: Dr Kamer Kaya (Sabancı Üniversitesi)
  • 6
   Web 3.0 ve Metaverse: Nedir ne değildir?

   Bu derste son zamanlarda internette insanların çok sık konuştuğu bir gelecek vizyonu olarak metaverse kavramı çeşitli örnekler verilerek tartışılacak, temelinde yer alması beklenen Web 3.0 altyapısı ve diğer bilimsel temelleri, ve çözülmesi gereken teknik problemler üzerinde durulacaktır.

   Speaker: Dr Murat Ak (Akdeniz Üniversitesi)
  • 7
   Panel: Web3, Metaverse ve Sonrası

   Bu panelde Blokzincir teknolojilerinin geleceği uzmanların katılımı ile tartışılacaktır.
   Moderatör: Filiz Dağ

   Speakers: Mr Erdal Uzunoğlu, Ms Filiz Dağ, Dr Murat Ak (Akdeniz Üniversitesi) , Ms Selma Karaduman, Mr Uğur Kafadar