December 2, 2021
Zoom
Europe/Istanbul timezone

Session

Uygulama: MT API Uygulamasının Tanıtımı ve Örnek Uygulama Geliştirilmesi

Dec 2, 2021, 3:00 PM
Zoom

Zoom

Description

Seminerin son kısmında bahsedilen MT API altyapısının detaylı tanıtımı yapılarak bu altyapıyı kullanarak örnek bir uygulama geliştirmesi yapılacaktır.

Presentation materials

There are no materials yet.
Building timetable...