EuroCC@Türkiye Çizge Okulu

Europe/Istanbul
Zoom

Zoom

Zoom bağlantı linki sadece etkinliğe kayıt olan katılımcılara (kayıt sırasında beyan edilen e-posta adresine) gönderilecektir.
Description
Çizge Okulu, EuroCC@Türkiye projesi kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi araştırmacıları tarafından düzenlenmektedir. 17-20 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak Zoom üzerinden gerçekleştireceğimiz bu okulda, çizgelerin pratikteki farklı uygulamaları, çizge algoritmaları, çizge analizi, çizgeler üzerinde makina öğrenmesi hakkında dersler verilecektir. Okulun programı aşağıda görülebilir. 
 
 
Derslerin Zoom bağlantıları kayıt olan katılımcılarla okulun başlamasından bir gün önce paylaşılacaktır. 
 
EuroCC@Türkiye projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere Indico etkinlik sayfasından ulaşabilirsiniz.

Okula ilişkin sunum ve materyallere detaylı programdan ulaşabilirsiniz.

 

EuroCC ve TRUBA Twitter Adresleri:

https://twitter.com/EuroCC_Turkey

https://twitter.com/TrubaUlakbim

LinkedIN:

https://www.linkedin.com/company/eurocc-turkey

https://www.linkedin.com/company/truba

                                                   

İletişim
  • 10:00 AM 12:00 PM
   Çizgelerin Pratik Uygulamaları 2h

   Bu bölümde çizgelerin ve benzer kombinatoryal yapıların pratikteki uygulamaları ve verimli çizge veri yapıları üzerine bir eğitim gerçekleştirilecektir.

   Speaker: Dr Kamer Kaya (Sabancı University)
  • 12:00 PM 1:00 PM
   ARA 1h
  • 1:00 PM 4:00 PM
   Çizge Algoritmaları 3h

   Bu derste çizge verisini anlamak ve analiz etmek için uygulanan yöntemlerin yapıtaşları olan temel çizge algoritmaları işlenecektir.

   Speaker: Dr Ezgi Karabulut Türkseven (Sabancı Üniversitesi)
  • 10:00 AM 12:00 PM
   Ağ Bilimi ve Ağ İstatistikleri 2h

   Ağ bilimi, teknolojik, biyolojik ve kültürel ağların karmaşık sistemlerini analiz eden bir bilim dalıdır. Bu derste ağ biliminin temelleri, çizgesel verileri incelemek ve karakterize etmek için kullanılan istatistikler ve matematiksel araç setleri işlenecek, bu konularda düşünce becerisini arttırmaya yönelik örnekler sunulacaktır.

   Speaker: Dr Onur Varol (Sabancı Üniversitesi)
  • 12:00 PM 1:00 PM
   Ara 1h
  • 1:00 PM 3:00 PM
   Çizge Yerleştirme ve Bilgi Çizgeleri 2h

   Çizge yerleştirme problemi, çizgelerin makine öğrenmesi yöntemlerinde kullanılabilmesi için gerekli olan bir ön işlemdir. Bu derste önce çizge yerleştirme problemi ve literatürdeki yöntemler ve araçlar üzerine bir eğitim verilecektir. İkinci kısımda, gerçek dünyadaki varlıkların (nesneler, olaylar, durumlar veya soyut kavramlar) birbirine bağlı açıklamalarını ilişkisel bir yapıda göstermek için kullanılan bilgi çizgeleri üzerine bir ders verilecektir.

   Speaker: Dr Öznur Taştan (Sabancı Üniversitesi)
  • 10:00 AM 12:00 PM
   Spektral Çizge Teorisi ve Çizge Sinyal İşleme 2h

   Spektral çizge teorisi, bir çizge ile ilişkili komşuluk ya da Laplacian gibi matrislerinin karakteristik polinom, özdeğer ve özvektörler gibi özelliklerine bakarak çizgenin özelliklerinin incelenmesi üzerine yoğunlaşır. Bu dersin ilk kısmında spektral çizge teorisinin temelleri ve pratikteki uygulamaları hakkında olacaktır.

   Özellikle ağlar ve çizgeler gibi karmaşık ve büyük ölçekli yapılandırılmış verilerin işlenmesi, analizi ve görselleştirilmesi, veri analizi ve makine öğrenmesi için önemli problemlerdir. Çizge verileri üzerinde çalışan sinyal işleme modelleri ve algoritmaları üzerine yoğunlaşan çizge sinyal işleme, bu zorlukların üstesinden gelmek için yeni yöntemleri araştırır. Dersin ikinci kısmında bu yöntemlerin temelleri anlatılacaktır.

   Speaker: Dr Elif Vural (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Ara 2h
  • 2:00 PM 4:00 PM
   Büyük Veri ve Büyük Çizgeler 2h

   Bu derste Hadoop ve Spark ekosisteminin önemli bileşenlerinden biri olan, büyük ölçekli çizgelerin bu ekosistem içerisinde kalarak paralel bir şekilde işlenmesi için kullanılan GraphX kütüphanesi üzerine bir eğitim verilecektir. Bu kütüphane çizge analizi görevlerini basitleştirmek için giderek büyüyen bir çizge algoritma koleksiyonu içermektedir.

   Speaker: Dr Ahmet Demirelli (Sabancı Üniversitesi)
  • 10:00 AM 12:00 PM
   Çizge Veritabanları ve Metin Çizgeleri 2h

   Erişime açık çevrimiçi veri miktarındaki artış, bilgi çıkarımı için zengin bir kaynak sağlar. Özellikle haber siteleri ve sosyal medya paylaşımları bu tür kaynakların en uygun adaylarıdır. Bu derste, metin verilerinin, özellikle çevrimiçi paylaşımların, çizge yapısında temsilleri ve bu çizgeler üzerinde bilgi çıkarımı konusundaki deneyimlerimizi paylaşacağız. Çizge veri yapısı, farklı varlıklar arasındaki zengin ve karmaşık ilişkileri temsili ile yeni ve farklı türde bilgilerin çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. Oluşturulan çizgelerin çizge veritabanında tutulması ve erişim ve analiz aşamalarında önemli kolaylıklar sağlar. Ders kapsamında, metin çizgeleri üzerinden çizge veritabanı kullanımı konusunda da örnekler sunulacaktır.

   Speaker: Dr Pınar Karagöz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  • 12:00 PM 1:00 PM
   Ara 1h
  • 1:00 PM 3:00 PM
   Çizge Sinir Ağları 2h

   Çizge sinir ağları özellikle son yılllarda literatürde sıklıkla karşılaşılan bir derin öğrenme yöntemidir. Bu derste çizge sinir ağları üzerine temel bir eğitim verilecektir.

   Speaker: Dr Kamer Kaya (Sabancı Üniversitesi)