Medikal Görüntü İşleme Yarışmalarına Genel Bir Bakış: EndoCV2021 ve FeTS2021
Thursday, January 13, 2022 - 2:00 PM